เอเสเคียล 25-4 คำกล่าวโทษฟิลิสเตีย

เอเสเคียล 25:15-17

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

เป็นเพราะชาวฟิลิสเตียได้แก้แค้น และ
ทำการแก้แค้นด้วยใจชั่วร้ายเพื่อทำลาย
มีความเป็นศัตรูอย่างไม่จบสิ้น
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ดูเถิด  เราจะยื่นมือของเราต่อต้านฟิลิสเตีย
และเราจะตัดคนชาวเอเรธีออกไป
และทำลายคนที่เหลืออยู่ตามชายฝั่งทะเล
เราจะทำการแก้แค้นพวกเขาด้วยความโกรธของเรา
และพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เมื่อเราได้วางการแก้แค้นของเราเหนือพวกเขา

philistia