เอเสเคียล 26-1 คำกล่าวโทษไทระ

เอเสเคียล 26:1-6

ในปีที่ 11 วันแรกของเดือน พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามายังข้า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย เพราะว่า ไทระกล่าวถึงเยรูซาเล็มว่า
..อา.. ประตูเมืองของประชาชนก็พังไปแล้ว
มันเปิดประตูรับข้า
ข้าเองจะบริบูรณ์มากขึ้น เพราะพวกเขากลายเป็นที่ร้างเปล่า..

tyre

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“โอ ไทระ ดูเถิด เราต่อต้านเจ้า  เราจะนำประชาชาติหลายชาติมาต่อสู้เ้จา
เหมือนกับทะเลโหมคลื่นเข้ามา
พวกเขาจะทำลายกำแพงเมืองไทระ และพังป้อมทั้งสิ้น
และเราจะขูดผิวกินออกมา ทำให้กลายเป็นหินโล้น

ไทระจะลงไปอยู่กลางทะเล กลายเป็นที่ตากอวน
เพราะเรากล่าวแล้ว
เมืองนั้นจะกลายเป็นของที่ปล้นมาได้สำหรับประชาชาติทั้งหลาย
เหล่าลูกสาวของเธอบนแผ่นดินก็จะถูกสังหารด้วยดาบ
แล้วพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า