เอเสเคียล 26-2 คราวของไทระ

เอเสเคียล 26:7-14

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“ดูเถิด เราได้นำกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนจากทางเหนือเข้ามาต่อสู้กับไทระ
เขาเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย
พร้อมกับม้าศึกและรถรบ พร้อมพลม้าและกองทัพใหญ่
เขาจะสังหารลูกสาวของเจ้าบนแผ่นดิน
เขาจะตั้งกำแพงล้อมพวกเจ้า และก่อเชิงเทินสู้เจ้า
เขาจะยกโล่ต่อสู้กับเจ้าnebu-tyre

 

เขาจะต้องเครื่องทะลวงกำแพงหน้ากำแพงของเจ้า
และจะใช้ขวานพังป้อมหอคอยของเจ้าเสีย
เขาส่งม้าเข้ามามากมายจนฝุ่นของมันจะคลุมเจ้า
กำแพงของเจ้าจะสั่นสะเทือนเพราะเสียงจากพลม้า เกวียนและรถรบ
เขาเข้ามาทางประตูเหมือนบุรุษที่เข้ามาในเมืองถูกทำลายราบคาบแล้ว

เขาจะเหยียบย่ำถนนในเมืองของเจ้าด้วยกีบม้า
จะสังหารประชาชนของเจ้าด้วยดาบ
เสาหานที่แข็งแกร่งของเจ้านั้น จะล้มลงดิน

เขาจะปล้นความมั่งคั่งของเจ้า จะปล้นสินค้าต่าง ๆ ของเจ้า
พวกเขาจะทำลายกำแพงเมืองและทำลายคฤหาสน์ของพวกเจ้า

ทั้งหิน ไม้ และดินของเจ้าจะถูกโยนลงกลางน้ำ
เราจะให้เสียงเพลงของเจ้าหยุดไป
จะไม่มีเสียงจากพิณของเจ้าอีก
เราจะทำให้เจ้าเป็นหินร้างว่างเปล่า
เมืองของเจ้าจะลายเป็นที่ตากอวนชาวประมง
จะไม่มีการสร้างเมืองนี้ขึ้นมาอีก
เพราะเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  เรากล่าวไว้แล้ว
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ