เอเสเคียล 26-3 คร่ำครวญเพื่อไทระ

เอเสเคียล 16:15-18

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เมืองไทระว่า
แล้วแผ่นดินชายทะเลทั้งหลายจะไม่สั่นหวั่นไหวเพราะเสียงล้มของเจ้าหรือ?
เมื่อคนที่บาดเจ็บร้องครวญคราง
เมื่อมีการฆ่าล้างท่ามกลางพวกเจ้า?
tyrepass
เหล่าเจ้านายแห่งทะเลจะก้าวลงมาจากบัลลังก์ของพวกเขา
เปลื้องเสื้อคลุมออก
ถอดเสื้อผ้าที่เต็มด้วยเครื่องประดับนานา
พวกเขาจะสวมความกลัวจนตัวสั่น
จะนั่งอยู่บนพื้นดินและกลัวลานตลอดเวลา
พวกเขาจะหวาดหวั่นเพราะเจ้า
และจะส่งเสียงร้องคร่ำครวญเรื่องเจ้า กล่าวแก่เจ้าว่า
“โอ.. เจ้าพินาศเสียแล้ว
ผู้ที่อาศัยในทะเลกว้าง เป็นเมืองที่มีชื่อเสีย.
มีความแกร่งกล้าในท้องทะเล
ทั้งเมืองและผู้อยู่ในเมืองก็ส่งความกลัวไปให้ทุกคนที่อยู่ในนั้น
บัดนี้ เมืองชายทะเลก็หวาดหวั่นในวันที่เจ้าล้มลง
บรรดาเกาะต่าง ๆ ในทะเลก็หวาดกลัวเพราะการที่เจ้าสูญไป