เอเสเคียล 26-4 โลกเบื้องล่าง

เอเสเคียล 26:19-21

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
เมื่อเราทำให้เจ้ากลายเป็นเมืองร้าง เหมือนกับเมืองที่ไม่มีคนอาศัย
เมื่อเรานำที่ลึกขึ้นมาเหนือเจ้า
นำเอาน้ำก้อนใหญ่ปกคลุมเจ้า
แล้วเราจะให้เจ้าลงไปพร้อมกับคนที่ลงไปในหลุมลึก
ไปยังประชาชนสมัยโบราณ

lumluuk

และเราจะทิ้งเจ้าลงไปอยู่ในโลกเบื้องล่าง
ท่ามกลางซากปรักหักพังโบราณ
อยู่กับคนที่ได้ลงไปยังหลุมลึกนั้น
เพื่อว่าจะไม่ได้มีใครมาอาศัยในเมืองอีก
เจ้าจะไม่ได้กลับมาอยู่ในดินแดนของคนที่มีชีวิตต่อไป
เราจะนำจุดจบที่สยองขวัญมาสู่เจ้า
เจ้าจะสูญสิ้นไป  ไม่มีอีก
แม้ว่าจะมีคนพยายามหาเจ้า
แต่จะพวกเขาจะไม่พบเจ้าเลย
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ