เอเสเคียล 27-1 ความพรั่งพร้อมของไทระ

เอเสเคียล 27:1-9

พระวจนะของพระเจ้ามายังข้า
“บัดนี้ ลูกชายของมนุษย์ จงร้องส่งเสียงคร่ำครวญเหนือไทระ
และกล่าวแก่ไทระผู้อาศัยอยู่ทางเข้าทะเล
พ่อค้าของประชากรตามชายฝั่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“โอไทระ  เจ้ากล่าวว่า .. ตัวข้านั้นงดงามยิ่งนัก..
เขตแดนของเจ้าอยู่กลางทะเล

borderseaผู้ที่สร้างเจ้านั้น ทำให้เจ้างามพร้อม
พวกเขาทำไม้กระดานของเจ้าจากต้นสนสามใบจากเสนีร์
และนำต้นสีดาร์มาจากเลบานอนเพื่อทำเสากระโดงให้
เอาต้นโอ๊คมาจากบาชานเพื่อทำเป็นพาย
เขาทำดาดฟ้าด้วยไม้สนจากฝั่งไซปรัสโดยฝังด้วยงาช้าง
และทำใบเรือจากผ้าปักจากอียิปต์ ใช้เป็นธงของเจ้า
กันสาดก็ทำจากผ้าสีม่วงและสีฟ้าจากฝั่งเอลีชาห์
ชาวเมืองไซโอนและอารวัดเป็นฝีพายให้เรือของเจ้า

ผู้ใหญ่แห่งเกบาล และช่างฝึมือชั้นเยี่ยมของเมืองนี้ก็อยู่กับเจ้า
พวกเขาเป็นช่างไม้ประจำเรือ
บรรดาเรือทะเลทั้งนิ้นพร้อมกลาสีก็อยู่ในเจ้า
เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ากับเจ้า