เอเสเคียล 29-1 ไนล์ของฉัน

เอเสเคียล  29:1-6a

ในปีที่สิบ  ในเดือนที่สิบ และวันที่สิบสองของเดือน
พระวจนะของพระเจ้ามายังข้า

“บุตรชายของมนุษย์เอ๋ย  จงกล่าวคำต่อต้านฟาโรห์ ราชาแห่งอียิปต์
และกล่าวคำต่อสู้เขาและต่อสู้ประเทศอียิปต์

พูดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
“ดูเถิด  เราต่อสู้กับเจ้า  ฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์
จระเข้ใหญ่ที่กบดานนิ่งอยู่กลางแม่น้ำที่กล่าวว่า
“แม่น้ำไนล์นี้เป็นของฉันเอง ฉันสร้างมันขึ้นมาเพื่อตัวฉัน”

images

และเราจะเอาเบ็ดเกี่ยวที่ขากรรไกรของเจ้า
และทำให้ปลาในแม่น้ำของเจ้านั้น ติดอยู่ที่เกล็ดของเจ้า
เราจะเอาเจ้าออกมาจากกลางแม่น้ำ
พร้อมกับบรรดาปลาทั้งหลายในแม่น้ำที่ติดอยู่กับเกล็ดของเจ้า

เราจะเขวี้ยงเจ้าออกไปในถิ่นกันดาร
ทั้งเจ้าและปลาทั้งหลายในแม่น้ำจะตกลงที่ทุ่งโล่ง
และจะไม่ถูกนำไปด้วยกัน ไม่ได้อยู่รวมกัน
เราจะให้เจ้าเป็นอาหารของสัตว์ป่าบนโลกนี้
รวมทั้งนกในอากาศ

แล้วเหล่าคนทั้งอียิปต์จะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะเจ้าได้เป็นไม้เท้าจากต้นอ้อของวงศ์วานอิสราเอล