เอเสเคียล 29-2 อนาคตอียิปต์

เอเสเคียล 29:6b-12

เพราะเจ้าเป็นดั่งไม้เท้าต้นอ้อสำหรับวงศ์วานอิสราเอล
เมื่อพวกเขาฉวยแขนเจ้าไว้
เจ้าได้ทำให้ไหล่เขาหลุดออกมา
และเมื่อพวกเขาพิงเจ้า
เจ้าก็ทำให้เอวของพวกเขาหลุดและสั่นคลอน
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

zpage001

“ดูเถิด  เราจะนำดาบมาเหนือเจ้า และเราจะตัดทั้งคนและสัตว์ออกจากเจ้า
และแผ่นดินอียิปต์จะกลายเป็นแผ่นดินที่ถูกทิ้งร้าง
แล้วพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
“เพราะเจ้ากล่าวว่า ..
แม่น้ำไนลเป็นของเรา  เราสร้างมันขึ้นมา
ดังนั้น ดูเถิด  เราต่อสู้เจ้า และต่อสู้แม่น้ำของเจ้า
และเราจะทำให้แผ่นดินอียิปต์กลายเป็นที่ร้างไร้ค่า ไม่มีคนอาศัย
จากมิกโดลถึงสิเอเน  ไปไกลจนถึงเขตแดนคุช
ไม่มีมนุษย์คนใดจะเดินข้ามมันไป
และไม่มีสัตว์ตัวใดจะเดินผ่านเข้าไป
จะไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่เป็นเวลา 40  ปี
และเราจะทำให้แผ่นดินอียิปต์เป็นที่ร้างท่ามกลางประชาชาติที่ร้าง
และเมืองต่าง ๆ จะกลายเป็นเมืองร้าง  40 ปี

เราจะทำให้คนอียิปต์กระจัดกระจายออกไปท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย
และระหกระเหินไปตามดินแดนต่าง ๆ