เอเสเคียล 29-4 ค่าแรงของเนบูคัดเนสซาร์

เอเสเคียล 29:17-21

ในปีที่ยี่สิบเจ็ด เดือนแรก วันแรกของเดือน
พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึง

“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย
กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน ได้นำกองทัพบุกเมืองไทระอย่างหนัก
ทุกคนถูกโกนหัวล้าน
และทุกหัวไหล่ถลอกปอกเปิก
แต่บาบิโลนกลับไม่ได้อะไรตอบแทนจากไทระ
เพื่อค่าแรงงานในการเข้ามาบุกเมืองนี้

armyภาพจากhttp://www.heritage-history.com/books/church/storieseast/zpage248.gif

 

 

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
.. ดูเถิด​ เราจะมอบแผ่นดินอียิปต์ให้แก่บาบิโลน
และเขาจะนำเอาความมั่งคั่งของอียิปต์ไป
เขาจะปล้นทร้พย์ จะริบของไปด้วย
นั่นจะเป็นค่าจ้างสำหรับกองทัพของเขา

เราได้มอบแผ่นดินอียิปต์ให้กับเขาเป็นค่าแรงที่เขาได้ลงแรงไป
เพราะเขาได้ทำงานเพื่อเรา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

ในวันนั้น เราจะเขาสัตว์งอกขึ้นมาเพื่อวงศ์วานอิสราเอล
และเราจะเปิดปากเจ้า ให้พูดกับเขาทั้งหลาย
เพื่อเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า