เอเสเคียล 30-1 วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เอเสเคียล 30:1-5

พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย
จงกล่าวคำของเรา ว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

“จงคร่ำครวญ  โธ่เอ๋ยวันนั้น
เพราะวันนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้ว
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาใกล้
เป็นวันแห่งเมฆหมอก

ภาพจาก http://tenpatenpa.wordpress.com/
ภาพจาก http://tenpatenpa.wordpress.com/

เป็นวันของเคราะห์กรรมแห่งประชาชาติ
ดาบจะมายังอียิปต์
ความทุกข์ทนจะมายังคูช
เมื่อเหล่าคนที่ถูกฆ่าต้องล้มลงในอียิปต์

และความมั่งคั่งของเธอนั้น ถูกขนออกไป
รากฐานก็ถูกรื้อถอนเสียแล้ว
คูช และพูต   ลูดและอาระเบียทั้งสิ้น
และลิเบีย และคนในแผ่นดินที่อยู่ในสนธิสัญญา
จะต้องล้มไปพร้อม ๆ กันด้วยดาบ