เอเสเคียล 30-2 คร่ำครวญเพื่ออียิปต์

เอเสเคียล 30:6-12

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
คนที่สนับสนุนอียิปต์จะล้มลง
และความเย่อหยิ่งในอำนาจก็จะหล่นลงมา
จากมิกโดลไปถึง สิเอเน
พวกเขาจะล้มลงภายในอียิปต์ด้วยดาบ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

Men_fighting2_0

และอียิปต์จะกลายเป็นที่ร้าง ท่ามกลางประชาชาติที่ร้างเปล่า
และเมืองต่าง ๆ ก็จะอยู่ท่ามกลางเมืองที่ถูกทิ้งให้ร้างไป
และพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เมื่อเราจุดไฟให้อียิปต์
และเหล่าคนที่ช่วยอียิปต์ต่างก็แตกสลาย
ในวันนั้น จะมีผู้ส่งข่าวจากเราเดินทางเรือ
เพื่อให้คนชาวคุชตกใจ และพวกเขาจะระทมยิ่งนัก
ในวันที่เวลาแห่งเคราะห์กรรมของอียิปต์มาถึง
เพราะดูเถิด วันนั้นจะมาถึงจริง ๆ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เราจะทำให้ประชากรของอียิปต์สิ้นสุดไปด้วยน้ำมือของ
กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน

ตัวเขาและคนของเขานั้น เป็นชนชาติที่ทารุณโหดร้ายที่สุด
ในบรรดาประชาชาติทั้งหลาย
เขาจะถูกนำมาเพื่อจะได้ทำลายแผ่นดินนั้น
พวกเขาจะใช้ดาบต่อสู้กับอียิปต์​
ทำให้แผ่นดินนั้นเต็มด้วยศพของคนที่ถูกสังหาร
เราจะทำให้แม่น้ำไนล์แห้งเหือดไป
เราจะขายแผ่นดินให้กับคนชั่วร้าย
ทำให้แผ่นดินและสารพัดที่อยู่ในนั้น ร้างเปล่าไป
โดยน้ำมือของคนต่างแดน
เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้กล่าวไว้แล้ว