เอเสเคียล 30-3 การทำลายล้างอียิปต์

เอเสเคียล  30:13-19

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“เราจะทำลายเทวรูปทั้งหลาย และทำให้รูปแห่งเมมฟิสสิ้นสุดลง
จะไม่มีเจ้าชายจากแผ่นดินอียิปต์อีกต่อไป
เราจะทำให้ท้้งแผ่นดินเกิดความกลัว
เราจะทำให้เมืองปัทโรสร้างเปล่า
และเผาเมืองโศอันเสีย
เราจะพิพากษาลงโทษเมืองเธเบส
เราจะเผาอียิปต์  เมืองเปรูเซียมจะอยู่ในความทรมานยิ่ง
เมืองเธเบสจะถูกก่อกวน
และเมือง เมมฟิสจะต้องเผชิญกับศัตรูกลางวันแสกๆ

thebeseige

เหล่าคนหนุ่มของเมืองออน และเมืองไพ เบเซทจะล้มลงเพราะดาบ
พวกผู้หยิงจะถูกจับไปเป็นเชลย
กลางวันที่เมืองเทปานเหสจะกลายเป็นมืดมิด
เมื่อเราทำลายแอกของอียิปต์
และความเย่อหยิ่งในอำนาจก็จะสิ้นสุดลง
อียิปต์จะถูกปกคลุมด้วยเมฆ
ลูกสาวของเธอจะถูกจับเป็นเชลย
ดังนั้น เราจะพิพากษาอียิหต์
แล้วพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า