เอเสเคียล 30-4 ตกเป็นของบาบิโลน

เอเสเคียล 30:20-26

ในปีที่สิบเอ็ด เดือนแรก วันที่เจ็ดของเดือน
พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามายังข้า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย เราได้หักแขนของฟาโรห์
กษัตริย์แห่งอียิปต์ และดูเถิด แขนยังไม่ได้รับการดูแล
ไม่ได้มีการพันบาดแผลเพื่อจะช่วยให้แขนนั้นสามารถยกดาบขึ้นมาได้อีก

Pharaohs Chariots Image by Flickr User Nick Thompson, CC License = Attribution, Noncommercial, Share Alike
Pharaohs Chariots Image by Flickr User Nick Thompson, CC License = Attribution, Noncommercial, Share Alike

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสดังนี้
ดูเถิด.. เราต่อสู้กับฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์ และเราจะหักแขนของเขา
ทั้งแขนที่ยังแข็งแรงอยู่ และแขนที่หักอยู่ด้วย
และเราจะทำให้ดาบหล่นจากมือของเขา
เราจะทำให้คนอียิปต์ กระจัดกระจายไปตามประเทศต่าง ๆ
ทำให้พวกเขาระหกระเหินไปตามที่ต่าง ๆ
และเราจะทำให้แขนของกษัตริย์แห่งบาบิโลนเข้มแข็งขึ้น
เราจะเอาดาบของเราใส่มือเขา
แต่เราจะหักแขนของฟาโรห์
เขาจะร้องครวญครางต่อหน้ากษัตริย์แห่งบาบิโลน
เหมือนกับคนที่บาดเจ็บอย่างหนัก

เราจะทำให้แขนของฟาโรห์เข้มแข็ง
แต่แขนของฟาโรห์จะหมดแรงไป
และพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เมื่อเราเอาดาบของเราใส่มือของกษัตริย์แห่งบาบิโลน
และเขาก็ยื่นมือออกทำลายแผ่นดินอียิปต์
และเราจะทำให้คนอียิปต์กระจัดกระจายไปตามประเทศต่าง ๆ
ตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศเหล่านั้น
แล้วเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า