เอเสเคียล 31-2 อียิปต์ล่ม

เอเสเคียล 31:10-14

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เพราะมันสูง และชูยอดของมันสูงเสียดเมฆ
ใจของมันเย่อหยิ่งเพราะความสูงของมัน
เราจะมอบมันไว้ให้กับผู้ที่ยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติทั้งปวง
เขาจะจัดการตามความโหดร้ายของมัน

toncedar2
เราได้โยนมันออกไปแล้ว
คนต่างชาติ ซึ่งเป็นประเทศที่โหดเหี้ยมกว่าใคร ได้ตัดมันลงและทิ้งมันไป
กิ่งของมันตกลงบนภูเขา และตามหุบเขา
ก้านของมันก็หักอยู่ตามห้วยน้ำของแผ่นดิน
และคนทั้งหลายก็จะไปจากร่มเงาของมัน ทิ้งมันเว้

นกในอากาศได้อาศัยอยู่ตามลำต้นที่หักโค่นลงมา
สัตว์ป่าทั้งหลายก็อาศัยอยู่ตามลำกิ่งก้านของมันด้วย

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อว่า ต้นที่อยู่ริมน้ำจะไม่สามารถเติบโตขึ้นมาจนสูงเสียดเมฆ
เพื่อว่าต้นที่ได้น้ำจะไม่สูงเกินไป
เพราะทั้งหมดจะต้องตาย ลงไปยังเบื้องล่างของแผ่นดินโลก
ท่ามกลางลูกหลานของมนุษย์ พร้อมกับคนที่ลงไปยังหลุมลึก