เอเสเคียล 31-3 ที่กล่าวมานี้ คือฟาโรห์

เอเสเคียล 31:15-18

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

ในวันที่ต้นสีดาร์ลงไปยังแดนคนตาย เราให้เกิดการคร่ำครวญไว้ทุกข์
เราจะให้ที่ลึกปกคลุมมันไว้ จะยับยั้งสายน้ำ
ก้อนน้ำจำนวนมหาศาลจะถูกหยุด
เราคลุมเลบานอนด้วยความโศกเศร้าเพื่อมัน
เพราะมัน ต้นไม้ในทุ่งต่างเหี่ยวแห้งไป

ภาพ   The Fall of the Damned  โดย  Peter Paul Rubens
ภาพ The Fall of the Damned โดย Peter Paul Rubens

เราทำให้ประชาชาติต้องสั่นสะเทือนเพราะเสียงล้มลงของมัน
เมื่อเราเขวี้ยงมันลงไปที่แดนคนตาย
เหล่าต้นไม้ในอีเดน
พืชพันธุ์ที่ดีที่สุดในเลบานอนจะได้น้ำ
และจะได้รับการปลอบประโลมใจในโลกเบื้องล่างนั้น

พวกมันก็ลงไปในแดนคนตายกับมัน ไปยังคนที่ถูกสังหารด้วยดาบ
ใช่….คนที่เป็นแขนขาของมัน
เหล่าคนที่ อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาท่ามกลางชนชาติต่าง ๆ

เจ้าเป็นเหมือนใคร..ในความตระการ ในความยิ่งใหญ่ท่ามกลางพันธุ์ไม้แห่งอีเดน
เจ้าจะถูกนำลงไปยังโลกเบื้องล่าง พร้อมกับต้นไม้ทั้งหลายในอีเดน
เจ้าจะนอนอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต
พร้อมกับเหล่าคนที่ถูกสังหารด้วยดาบ

ที่กล่าวมานี้ คือฟาโรห์และประชากรทั้งหมดของเขา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ