เอเสเคียล 32-1 คร่ำครวญเพื่อฟาโรห์

เอเสเคียล 32:1-8

ในปีที่สิบสอง เดือนสิบสอง วันที่หนึ่งของเดือน
พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามายังข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย จงคร่ำครวญเพื่อฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์ กล่าวแก่เขาว่า
..ท่านมองว่า ตนเองเป็นดั่งสิงโตเจ้าป่าแห่งประชาชาติทั้งหลาย
แต่ท่านเป็นเหมือนมังกรในทะเล
ท่านโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำของท่าน
ทำให้น้ำปั่นป่วนด้วยเท่าของท่าน
ทำให้น้ำในแม่น้ำต้องขุ่นกันไปทั่ว

mungkon

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
..เราจะโยนอวนของเรามาคลุมเจ้าไว้
พร้อมกับคนเป็นจำนวนมาก
และเขาจะลากเจ้าขึ้นมาด้วยอวนของเรา
และเราจะเขวี้ยงเจ้าลงบนพื้นดิน
เราจะเหวี่ยงเจ้าลงบนทุ่งโล่ง
เราจะทำให้นำในอากาศมาทำรังบนเจ้า
และเราจะให้สัตว์ร้ายทั้งหลายในโลกกินเจ้าจนอิ่มหนำ

เราจะสับเนื้อของเจ้าโปรยลงไปบนภูเขาต่างๆ
และทำให้หุบเขาเต็มด้วยซากของเจ้า
เราจะทำให้แผ่นดินและภูเขาเนืองนองไปด้วยเลือดของเจ้า
และเนื้อของเจ้าจะอยู่เต็มลำธาร

เมื่อเราทำให้เจ้าสาบสูญไปนั้น เราจะปกคลุมสวรรค์
และทำให้ดวงดาวมืดไป
เราจะปกคลุมดวงอาทิตย์ด้วยเมฆ
และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง
แสงระยิบระยับบนท้องฟ้าจะมืดไปสำหรับเจ้า
และแผ่นดินของเจ้าจะเต็มด้วยความมืด..
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ