เอเสเคียล 32-3 อาลัยอียิปต์

เอเสเคียล 32:17-22

ในปีที่สิบสอง เดือนที่สิบสอง วันที่สิบห้า
พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย จงร้องคร่ำครวญเพื่อมวลชนมากมายของอียิปต์
จงส่งพวกเขาลงไป ทั้งตัวเขาและลูกสาวของประชาชาติที่สง่างาม
ส่งพวกเขาลงไปยังโลกเบื้องล่าง
ไปอยู่กับคนที่ได้ลงไปก่อนหน้านั้น

..เจ้าสวยงามกว่าใครหรือ?
จงลงไปนอนพักกับคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต..
พวกเขาจะตกลงไปอยู่กับคนที่ถูกสังหารด้วยดาบ
อียิปต์จะถูกส่งไปให้ดาบ จะถูกลากไปพร้อมกับมวลชนอียิปต์
หัวหน้าผู้ที่ทรงพลังพร้อมกับผู้ช่วยของเขาจะพูดถึงอียิปต์
จากที่ลึกของแดนคนตายว่า
..พวกเขามาแล้ว พวกเขานิ่งอยู่ เหล่าคนที่ไม่เข้าสุหนัต ถูกสังหารด้วยดาบ..
images

“อัสซีเรียอยู่ที่นั่น พร้อมกับพวกของเขา หลุมศพของเขาก็อยู่รอบ ๆ
ทุกคนถูกสังหาร ล้มลงด้วยดาบ
หลุมศพของเขาอยู่ที่ไกลมากในหลุมนั้น
คนของพวกเขาก็อยู่รอบ ๆ หลุมศพของเขา
ทุกคนถูกสังหาร ล้มลงด้วยดาบ
คนเหล่านี้เคยทำให้แผ่นดินของคนเป็นต้องหวาดกลัว