เอเสเคียล 33-3 ฟังเท่านั้น

เอเสเคียล 33:23-33

พระวจนะของพระเจ้ามายังข้า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย คนที่อาศัยอยู่ในที่ร้างแห่งอิสราเอลมักพูดว่า
..อับราฮัมเป็นเพียงมนุษย์คนเดียว  แต่เขายังได้ครอบครองแผ่นดิน
เราซิ เป็นคนจำนวนมาก แผ่นดินนี้ก็ต้องมอบให้เราครอบครอง
ดังนั้น เจ้าจงกล่าวแก่พวกเขาว่า ..องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

เจ้าได้กินเนื้อพร้อมกับเลือด และยังเงยหน้ามองรูปเคารพและหลั่งเลือด
เจ้ายังสมควรที่จะได้ครอบครองแผ่นดินอีกหรือ?
เจ้าหวังพึ่งในดาบ เจ้าทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน
เจ้าแต่ละคนทำให้ภรรยาของเพื่อนบ้านเป็นมลทิน
เจ้ายังสมควรได้ครอบครองแผ่นดินหรือ?

จงกล่าวแก่พวกเขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น
เพราะเรามีชีวิตอยู่  เหล่าคนที่อยู่ในที่ร้างเหล่านี้จะต้องล้มลงด้วยดาบ
และใครก็ตามที่อยู่ตามทุ่งโล่ง  จะเป็นอาหารของสัตว์ป่า
คนที่อยู่ตามป้อม หรือในถ้ำก็จะตายด้วยโรคระบาด
และเราจะทำให้แผ่นดินนี้ร้างเปล่า กลายเป็นที่ไร้ค่า
เพื่อว่าความยะโสที่เคยมีจะได้จบลงเสียที
ภูเขาทั้งหลายในอิสราเอลจะกลายเป็นที่ร้างซึ่งไม่มีใครเดินทางผ่านเข้ามา

แล้วพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เมื่อเราได้ทำให้แผ่นดินร้างเปล่า เป็นที่ไร้ค่า
ที่เป็นเช่นนี้เพราะพวกเขาได้กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน

ezekiel

ส่วนเจ้า ลูกชายของมนุษย์  คนจะซุบซิบเรื่องเจ้าตามกำแพง ตามประตูบ้าน
พูดกับพี่น้องของเขาว่า “มา มาฟังคำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า”
และพวกเขาจะมาหาเจ้า และนั่งต่อหน้าเจ้าเหมือนกับคนของเรา
พวกเขาจะฟังคำของเจ้า แต่จะไม่ทำตาม
เพราะพวกเขาจะกระทำสิ่งที่พวกเขาพูดตามราคะของพวกเขา
ใจของเขาคิดแต่จะได้

และดูเถิด เขามองเจ้าว่า เป็นเหมือนคนที่ร้องเพลงแห่งราคะด้วยเสียงไพเราะ
และเล่นดนตรีอย่างชำนาญ
เพราะพวกเขาจะได้ยินสิ่งที่เจ้าพูด แต่เขาจะไม่ทำตาม
และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น  มันจะเกิดขึ้นแน่
พวกเขาก็จะสำนึกได้ว่า มีผู้กล่าวคำของพระเจ้าเคยมาอยู่ท่ามกลางพวกเขา