เอเสเคียล 34-1 ต้านผู้เลี้ยงอิสราเอล

เอเสเคียล 34:1-6

คำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าว่า

“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย   จงกล่าวคำต่อต้านผู้เลี้ยงของอิสราเอล
จงกล่าวแก่เหล่าคนเลี้ยงแกะ  องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
อา… บรรดาคนเลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลที่คอยแต่เลี้ยงตัวเอง
เจ้าควรที่จะเลี้ยงแกะมิใช่หรือ?
เจ้ากินไขมัน  เจ้าสวมเสื้อขนแกะ
เจ้าได้ฆ่าแกะตัวอ้วน ๆ แต่ไม่เลี้ยงดูแกะเลย
ตัวที่อ่อนแอ เจ้าก็ไม่ช่วยให้แข็งแรงขึ้น
ตัวที่ป่วย  เจ้าก็ไม่รักษา
ตัวที่บาดเจ็บ เจ้าก็ไม่ได้พันแผลให้
ตัวที่เตร็ดเตร่ไป เจ้าก็ไม่นำกลับมา
ตัวที่หลงทางเจ้าก็ไม่ตามหา
เจ้าเลี้ยงมันด้วยความโหดร้าย ใจดำ
lost

ดังนั้นมันจึงกระจัดกระจายไป
เพราะว่าไม่มีผู้เลี้ยง
มันกลายเป็นอาหารของสัตว์ป่า
แกะของเรากระเจิดกระเจิงไป
มันเร่ร่อนไปตามเนินเขาและบนภูเขาสูง

ลูกแกะของเรากระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลก
โดยไม่มีใครตามหา แสวงหาพวกมันเลย