เอเสเคียล 34-3 แกะกับแพะ

เอเสเคียล 34:17-24

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“สำหรับเจ้า  ฝูงสัตว์ของเรา  ดูเถิด เราจะพิพากษาระหว่างแกะกับแพะ
ระหว่างแกะผู้และแพะผู้
ไม่พอหรือที่เจ้าได้กินหญ้าเขียวสด
แล้วเจ้าก็มาเหยียบย่ำทุ่งที่เหลือด้วยเท้าของเจ้า?
ไม่พอหรือที่เจ้าได้ดื่มน้ำใสสะอาด
แต่เล้วเจ้าก็ไปทำให้มันขุ่นด้วยเท้าของเจ้า?
แกะของเราจะต้องกินหญ้าที่พวกเจ้าเหยียบย่ำ
และต้องดื่มน้ำขุ่นด้วยเท้าของเจ้าอย่างนั้นหรือ?

Parable of Sheep and Goats

ดังนั้น  องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับพวกเขาว่า
ดูเถิด.. เราเองจะเป็นผู้พิพากษาระหว่างแกะอ้วนและแกะผอม
เพราะเจ้าเอาไหล่ ข้างตัวของเจ้าไถแกะของเรา
เจ้าเอาเขาของเจ้าไล่แกะที่อ่อนแอ จนพวกมันต้องกระจัดกระจายไปทั่ว
เราจะช่วยกู้ฝูงแกะของเรา
พวกมันจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไป

และเราจะพิพากษาระหว่างแกะกับแกะ
เราจะให้มีผู้เลี้ยงคนหนึ่ง คือ ดาวิดผู้รับใช้ของเรา

และเขาจะเลี้ยงพวกมัน และเป็นผู้เลี้ยงของพวกมัน
และเรา  องค์พระผู้เป็นเจ้า จะเป็นพระเจ้าของพวกมัน
ผู้รับใช้ของเราคือดาวิดจะเป็นเจ้าชายเหนือพวกมัน
เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า  ได้ตรัสไว้แล้ว”