เอเสเคียล 35-2 ต่อต้านเสอีร์ 2

เอเสเคียล 35:10-15

เพราะเจ้ากล่าวว่า ..ประเทศทั้งสอง
และเมืองทั้งสองนี้จะเป็นของเรา
เราจะครอบครองมัน..
ทั้ง ๆ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่นั่น
ดังนั้น เพราะเรามีชีวิตอยู่ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
เราจะจัดการกับเจ้าตามความโกรธและความอิจฉาที่เจ้าแสดงออกมา
เพราะเจ้าเกลียดชังพวกเขา
และเราจะทำให้เราเป็นที่รู้จักท่ามกลางพวกเขาเมื่อเราพิพากษาเจ้า
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาพจาก http://antikforever.com/Syrie-Palestine/Divers/edomite.htm
ภาพจาก http://antikforever.com/Syrie-Palestine/Divers/edomite.htm

เราได้ยินสิ่งร้าย ๆ ที่เจ้าโพล่งออกมาต่อต้านภูเขาแห่งอิสราเอล
กล่าวว่า
.. ดูซิ มันถูกทิ้งร้างแล้ว   เราไปเขมือบมันได้แล้ว
เจ้าทำตัวยะโส ทำตัวใหญ่คับฟ้าต่อต้านเราด้วยคำพูดของเจ้า
เจ้าพรั่งพรูคำต่าง ๆ ต่อต้านเรา และเราก็ได้ยิน

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ในขณะที่ทั้งโลกกำลังยินดี  เราจะทำให้เจ้าร้างเปล่า
ในขณะที่เจ้าร่าเริงเหนือมรดกแห่งวงศ์วานอิสราเอลเพราะมันร้างไปแล้ว
เราก็จะจัดการกับเจ้าเช่นกัน
เจ้าจะกลายเป็นที่ร้าง ภูเขาเสอีร์  รวมไปถึงเอโดมทั้งหมด
แล้วทุกคนจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

เพื่อน ๆ ครับ เสอีร์กับเอโดมก็คือ ที่ ๆ เดียวกัน เหมือนกับที่พระเจ้าตรัสแล้วในบทที่ 25