เอเสเคียล 36-2 ดีกว่าเดิม

เอเสเคียล 36:8-15

“แต่เจ้า.. โอภูเขาแห่งอิสราเอล จะแตกกิ่งก้านของเจ้าออกมา
และออกผลให้แก่คนอิสราเอลของเรา
เพราะว่า อีกไม่นานพวกเขาจะกลับมา

เพราะดูเถิด เราอยู่กับเจ้า เราอยู่เพื่อเจ้า
และเราจะหันมาหาเจ้า  เจ้าจะได้รับการไถ และหว่าน
เราจะเพิ่มพูนประชากรของเราเหนือเจ้า วงศ์วานอิสราเอลทั้งหมด

ในเมืองจะมีคนอาศัยอยู่ ที่ร้างปรักหักพังก็จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่
และเราจะเพิ่มจำนวนทั้งคนและสัตว์
พวกเขาจะทวีจำนวนขึ้น และมีมากอุดมสมบูรณ์
เราจะทำให้เจ้าได้อาศัยเหมือนกับสมัยก่อน
และเราจะทำสิ่งดีกับเจ้ามากกว่าที่เคยเสียอีก
และเจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

 

ภาพจาก http://sambasel.mironet.ch/en/home/ausstellungen/Archiv/ISRAEL.html
ภาพจาก http://sambasel.mironet.ch/en/home/ausstellungen/Archiv/ISRAEL.html

เราจะอนุญาตให้คนเดินบนเจ้า แม้คนของเราคืออิสราเอล
และเขาจะได้เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์
เจ้าจะกลายเป็นมรดกของเขา
และเจ้าจะไม่พรากลูกหลานของเขาไป

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เพราะพวกเขากล่าวแก่เจ้าว่า
.. เจ้าเป็นมนุษย์กินคน และเจ้าพรากลูกหลานของคนในชาติของเจ้าไป..

ดังนั้น เจ้าจะไม่กินคน และจะไม่พรากลูกหลานไปจากชาติของเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
และเราจะไม่ให้เจ้าต้องได้ยินคำเยาะเย้ย ถากถางจากชาติอื่น ๆ อีก
เจ้าจะไม่ต้องรับความอับอายจากคนอื่น
และจะไม่ทำให้ชาติของเจ้าต้องสะดุดอีกต่อไป
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ