เอเสเคียล 36-6 สร้างใหม่

เอเสเคียล 36:33-38

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
ในวันที่เราชำระเจ้าจากความบาปผิดทั้งปวงของเจ้า
เราจะทำให้เมืองต่าง ๆ มีคนอาศัย
สถานที่ซึ่งถูกทิ้งร้างเปล่างนั้น ก็จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่
แผ่นดินที่ร้างก็จะถูกไถ
แทนที่จะเป็นที่ร้าง กลับเป็นที่ ๆ ใคร ๆ ก็อยากมอง

และเขาจะพูดว่า
“แผ่นดินนี้เคยถูกทิ้งร้าง กลับกลายเป็นเหมือนสวนเอเดน
เมืองที่เคยร้างและถูกทิ้งไป ก็กลายเป็นเมืองเข้มแข็ง มีผู้คนอาศัยอยู่
และเหล่าประชาชาติที่ถูกทิ้งรอบ ๆ เจ้าก็จะรู้ว่า
เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราได้สร้างที่ปรักหักพังขึ้นมาใหม่
และสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาในที่ร้าง
เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เรากล่าวแล้ว  และเราจะทำ

ภาพจาก http://www.wellard.com.au/
ภาพจาก http://www.wellard.com.au/

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า
นี่ก็ด้วย  เราจะให้วงศ์วานอิสราเอลร้องขอให้เราทำแก่พวกเขา
ก็คือ เพิ่มพูนประชากรราวกับฝูงสัตว์
ราวกับฝูงสัตว์ที่จะถูกถวายบูชา
เหมือนฝูงสัตว์ที่เยรูซาเล็ม ระหว่างงานเทศกาล
เพื่อว่า เมืองที่ร้างจะเต็มไปด้วยผู้คน
แล้วพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า