เอเสเคียล 39-2 อาวุธที่ถูกเผา

เอเสเคียล 39:7-10
และเราจะทำให้พระนามบริสุทธิ์ของเรา เป็นที่รู้จักท่ามกลางคนอิสราเอลของเรา
และเราจะไม่ยอมให้พระนามของเราถูกทำให้เป็นมลทินอีกต่อไป
และประชาชาติทั้งหลายจะรู้ว่า
เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
ดูเถิด เหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นแน่ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
นี่เป็นวันที่เราได้กล่าวไว้
“แล้วคนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของอิสราเอลจะออกไป
และจุดไฟเผาอาวุธจนไหม้  ทั้งโล่ ดั้ง  คันธนูและลูกธนู  ตะบองและ หอก
และเขาจะเผามันอยู่ถึง 7 ปี
โดยที่พวกเขาไม่ต้องเอาไม้ออกมาจากทุ่งหรือตัดไม้จากป่าเลย

Weap-burning

เพราะเขาสามารถก่อไฟโดยใช้อาวุธเหล่านั้นเป็นฟืนได้
พวกเขาจะแย่งชิงจากคนที่เคยแย่งของ ๆ เขาไป
และเขาจะปล้นผู้ที่เคยปล้นเขา
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้