เอเสเคียล 39-4 งานเลี้ยงสักการบูชา

เอเสเคียล 39:17-20

“สำหรับเจ้า ลูกชายของมนุษย์ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
..จงพูดกับนกทุกชนิด และสัตว์ป่าทั้งหลายในทุ่ง
จงมาชุมนุมกัน มาเถิด รวบรวมกันมาจากรอบ ๆด้าน

ezekiel_carrionbird
มายังเทศกาลการถวายเครื่องบูชาที่เรากำลังเตรียมให้เจ้า
เป็นงานเลี้ยงสักการบูชาที่ยิ่งใหญ่บนภูเขาแห่งอิสราเอล
และเจ้าจะได้กินเนื้อของผู้ที่แข็งแรง
และดื่มเลือดของเจ้านายแห่งแผ่นดิน
ดั่งแกะผู้  ลูกแกะ และแพะผู้ รวมไปถึงวัวผู้
และสัตว์อ้วนแห่งบาชาน
และเจ้าจะกินไขมันจนเต็มอิ่ม และดื่มเลือดจนเจ้าเมา
ในงานเลี้ยงสักการบูชาที่เราเตรียมไว้ให้เจ้า
และเจ้าจะอิ่มที่โต๊ะของเราด้วยเนื้อม้า และพลม้า ด้วยเนื้อนักรบกล้าและนักรบทุกรูปแบบ..
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ