เอเสเคียล 39-5 เหตุของการเป็นเชลย

เอเสเคียล 39:21-24

และเราจะให้เกียรติศักดิ์ศรีของเราประจักษ์แก่ประชาชาติทั้งหลาย
และประชาชาติทั้งหลายจะได้เห็นการพิพากษาของเรา
และมือที่เราวางลงบนพวกเขา
วงศ์วานอิสราเอลจะได้รู้ว่า
เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของพวกเขา จากวันนั้นเป็นต้นไป
และประชาชาติทั้งหลายจะรู้ว่า
วงศ์วานอิสราเอลต้องกลายเป็นเชลยก็เพราะความบาปผิดของพวกเขา

captivity

เพราะพวกเขาทรยศต่อเรา
ทำให้เราซ่อนหน้าของเราจากพวกเขา
และยกพวกเขาให้กับศัตรู
และพวกเขาก็ล้มลงด้วยดาบ
เราจัดการกับเขาตามความสกปรกและการล่วงละเมิดของพวกเขา

และเราได้ซ่อนหน้าของเราไว้จากพวกเขา