เอเสเคียล 40- 5 ลานชั้นใน

เอเสเคียล 40:28-37
และเขานำข้าไปยังลานชั้นใน และเขาวัดประตูทางใต้
ก็เป็นขนาดเดียวกับประตูอื่น ๆ
ทั้งห้องข้าง ๆ เสา และโถงต่างก็มีขนาดเดียวกัน
ทั้งประตูและโถงมีหน้าต่างรอบ ๆ
ยาวห้าสิบศอก และกว้างยี่สิบห้าศอก
มีโถงล้อมรอบ ยาวยี่สิบห้าศอกและกว้างห้าศอก
โถงนั้นหันหน้าไปทางลานชั้นนอก
มีต้นอินทผลัมอยู่ที่เสา
มีบันไดแปดขั้น

Eze40

แล้วเขาก็นำข้ามายังลานชั้นในด้านตะวันออก
เขาวัดประตู มีขนาดเท่ากับประตูอื่น
ทั้งห้องข้าง ๆ เสา และโถงก็มีขนาดเดียวกัน
ทั้งประตูและโถงมีหน้าต่างรอบ ๆ
ยาวห้าสิบศอก และกว้างยี่สิบห้าศอก
โถงนั้นหันหน้าไปทางลานชั้นนอก
มีต้นอินทผลัมอยู่ที่เสา
มีบันไดแปดขั้น

แล้วเขาก็นำข้ามายังประตูด้านเหนือ
เขาวัดประตู มีขนาดเท่ากับประตูอื่น
ทั้งห้องข้าง ๆ เสา และโถงก็มีขนาดเดียวกัน
มีหน้าต่างรอบ ๆ   ยาวห้าสิบศอก และกว้างยี่สิบห้าศอก
โถงนั้นหันหน้าไปทางลานชั้นนอก

มีต้นอินทผลัมอยู่ที่เสา
มีบันไดแปดขั้น