เอเสเคียล 40-2 ประตูตะวันออก

เอเสเคียล 40:5-16

และดูเถิด  มีกำแพงอยู่รอบ ๆ บริเวณพระวิหาร
และไม้วัดของชายผู้นั้น ยาว 6 ศอก
หนึ่งในหกของไม้นั้นก็ยาวประมาณ 1 ศอก และ 1 ฝ่ามือ (เท่ากับ 50 ซม.  + 8 ซม.)

เขาวัดกำแพงวิหารหนา หนึ่งไม้วัด และสูงหนึ่งไม้วัด
จากนั้นเขาก็ไปยังประตูตะวันออก  และขึ้นบันไดไป
เขาวัดธรณีประตูลึกหนึ่งไม้วัด
และห้อง ด้านข้าง แต่ละห้องมีความ ยาวหนึ่งไม้วัด   กว้างหนึ่งไม้วัด
มีช่องว่างระหว่างห้องเหล่านี้เท่ากับห้าศอก
ส่วนทางเข้าที่ติดกับโถงด้านตะวันออกนั้น มีธรณีประตูลึกหนึ่งไม้วัด
จากนั้นเขาก็วัดโถงของประตูทางเข้าด้านนี้ ด้านใน กว้างหนึ่งไม้วัด
แล้วเขาก็วัดมุขของประตูทางเข้านี้ ลึกเป็นแปดศอก มีเสาหนาสองศอกโถงของประตูอยู่ด้านใน

และยังมีห้องด้านข้างสามห้องซึ่งมีขนาดเดียวกันอยู่ข้างประตูตะวันออกทั้งสองด้าน
ห้องทั้งสาม มีความหนาของห้องเท่ากัน เสาสองข้างก็มีขนาดเท่ากัน

แล้วเขาก็ได้วัดความกว้างของประตูทางเข้าออกนั้น ได้สิบศอก
ความยาวสิบสามศอก

ด้านหน้าของแต่ละห้องข้าง ๆ มีแผงสูง หนึ่งศอก
ห้องเหล่านั้น กว้างยาวเท่ากันคือหกศอก
 

wihan

 

 

 

แล้วเขาก็ไปวัดประตูจากเพดานของห้องข้าง ๆ ห้องหนึ่งไปยังอีกห้อง กว้างยี่สิบห้าศอก  ทางเข้านั้นหันเข้าหากัน
เขายังวัดห้องโถงด้วย ได้ยี่สิบศอก รอบๆ โถงของทางเข้าออกนั้น เป็นลาน
จากด้านหน้าของทางเข้าออกจนถึงด้านหน้าของโถงด้านในยาว ห้าสิบศอก

และทางเข้าออกนั้นมีหน้าต่างรอบ ๆ โดยตีแคบเข้ามาด้านใน และเสา
ส่วนมุขนั้นก็มีหน้าต่างรอบ ๆ ด้านใน และที่เสานั้นมีลายต้นอินทผลัม