เอเสเคียล 40-3 ลานชั้นนอก

เอเสเคียล 40:17-20

แล้วเขาก็นำข้าออกไปยังลานชั้นนอก
ดูเถิด  มีห้องหลายห้อง  และยังมีพื้นหินทางเดินอยู่รอบ ๆ ลาน
มีห้องสามสิบห้องอยู่รอบลานนั้น
และทางเดินก็จะอยู่โดยรอบ ไปกับความยาวของประตู
นี่เป็นพื้นหินทางเดินด้านล่าง

ภาพจาก http://www.sonstoglory.com
ภาพจาก http://www.sonstoglory.com

แล้วเขาก็วัดระยะจากประตูด้านล่างส่วนในไปยังด้านหน้าของลานชั้นใน
ได้หนึ่งร้อยศอกทางตะวันออก และทางเหนือ
ส่วนประตูที่หันไปทางเหนือนั้น เป็นประตูของลานชั้นนอก
เขาก็วัดทั้งความยาวและความกว้างด้วย