เอเสเคียล 40-4 ประตูทางเหนือ-ใต้

เอเสเคียล 40:20-27
สำหรับประตูทางเหนือนั้น เป็นส่วนของลานข้างนอก
เขาได้วัดทั้งความยาวความกว้าง
รวมทั้งห้องข้าง ซึ่งมีข้างละสามห้อง รวมทั้งเสา
และโถง มีขนาดเดียวกับประตูแรกที่วัดมาก่อนหน้านี้
ยาวห้าสิบศอก และกว้างยี่สิบห้าศอก
และหน้าต่าง โถง และต้นอินทผลัมมีขนาดเดียวกับ

vesti
ประตูทางตะวันออก
คนจะเดินขึ้นบันไดเจ็ดขั้นมาเจอห้องโถง
และตรงข้ามกับประตูทางเหนือ ก็เหมือนกับประตูทางตะวันออก
เป็นประตูเข้าไปยังลานชั้นใน
เขาวัดความยาวจากประตูหนึ่งไปยังประตูอีกด้านเท่ากับ หนึ่งร้อยศอก

และเขาได้นำข้าไปทางใต้
ดูเถิด มีประตูอยู่ทางด้านใต้
และเขาก็วัดเสา วัดโถง ประตูนี้ก็มีขนาดเท่ากับประตูอื่น ๆ
ทั้งส่วนประตูและโถงมีหน้าต่างรอบ ๆ เหมือนประตูอื่น
ยาวห้าสิบศอก กว้างยี่สิบห้าศอก
และมีบันไดเจ็ดขั้น มีโถงอยู่หน้าบันได
และมีต้นอินทผลัมอยู่ที่เสาทั้งสองข้าง
และมีประตูเข้าออกทางใต้ของลานด้านใน
เขาวัดจากประตูถึงประตูไปทางใต้เท่ากับหนึ่งร้อยศอก