เอเสเคียล 40-6 ห้องฆ่าสัตว์บูชา

เอเสเคียล 40:35-43

ที่โถงของหอประตู จะมีห้องหนึ่งที่มีประตูเข้าไปได้
จะมีการชำระล้างเครื่องเผาบูชาที่นั่น
ในโถงทางเข้านั้น จะมีโต๊ะสองตัวด้านละหนึ่งตัว
ที่นั่นเอาไว้ฆ่าสัตว์ที่จะนำมาเป็นเครื่องเผาบูชา เครื่องบูชาไถ่บาป และเครื่องบูชาลบความผิด
และที่ด้านนอกของโถง ใกล้ทางเข้าบันไดประตูเหนือ
ก็มีโต๊ะสองตัว และอีกฟากของบันไดก็มีโต๊ะอีกสองตัว

เหล่าสัตว์ที่จะถูกบูชา
เหล่าสัตว์ที่จะถูกบูชา

มีโต๊ะสี่ตัวอยู่แต่ละข้างของทางเข้า รวมเป็นแปดตัว
เพื่อใช้เป็นที่ฆ่าสัตว์
และยังมีโต๊ะที่สกัดจากหินอีกสี่ตัวสำหรับการถวายเครื่องเผาบูชา
แต่ละตัวกว้างยาว หนึ่งศอก และครึ่งศอก  สูงหนึ่งศอก
บนนี้เป็นที่วางเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการฆ่าสัตว์เผาบูชา และสักการบูชา
ผนังรอบด้านจะมี ตะขอยาวเท่าหนึ่งช่วงแขน
ผูกเอาไว้รอบ ๆ ห้อง
บนโต๊ะนั้นเป็นที่วางเนื้อเครื่องบูชา