เอเสเคียล 40-7 ห้องของปุโรหิต

เอเสเคียล 40:44-47

ด้านนอกของประตูชั้นใน มีห้องสองห้องอยู่ในลานชั้นใน
ห้องหนึ่งอยู่ข้างประตูเหนือ หันหน้าไปทางใต้
และอีกห้องอยู่ทางประตูใต้ หันหน้าไปทางเหนือ
และเขากล่าวกับข้าว่า

ภาพจาก http://ezekiel-temple.narod.ru/ezekiel_40.htm
ภาพจาก http://ezekiel-temple.narod.ru/ezekiel_40.htm

“ห้องที่หันไปทางใต้นี้ เป็นห้องของปุโรหิตผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในพระวิหาร
และห้องที่หันไปทางทิศเหนือก็เป็นห้องของปุโรหิตที่มีหน้าที่รับผิดชอบแท่นบูชา

พวกเขาเป็นลูกชายของศาโศก  ผู้ซึ่งเป็นคนเดียวในหมู่ลูกหลานเลวี
ที่จะเข้ามาปรนนิบัติพระเจ้าได้”
และเขาก็วัดลานนั้น  ลานเป็นรูปสี่เหลี่ยม ยาวหนึ่งร้อยศอก และกว้างหนึ่งร้อยศอก
และมีแท่นบูชาหน้าพระวิหาร

 

เขาพาข้าไปยังโถงพระวิหาร และวัดเสาของโถงนั้น แต่ละเสากว้างห้าศอก
ทางเข้า กว้างสิบสี่ศอก และผนังกั้นของทางเข้าสูงสามศอกในแต่ละด้าน
โถงนั้นยาวยี่สิบศอก  กว้างสิบสองศอก
และคนจะต้องขึ้นบันไดไปสิบขั้นเพื่อเข้าไปถึงโถงนั้น
แต่ละด้านของเสาทางเข้า มีเสาหานอยู่ด้วย

 

 .