เอเสเคียล 40-7-เอเสเคียล 41-1

เอเสเคียล 40:48-41:4

 และเขาได้นำข้าไปยังโถงพระวิหาร 

เขาวัดเสาของโถงนั้น ได้ห้าศอกทั้งสองด้าน
ความกว้างของประตูสิบสี่ศอก
กำแพงด้านข้างของประตูสูงสามศอกทั้งสองด้าน

โถงยาวยี่สิบศอก และกว้างสิบสองศอก
มีบันไดสิบขั้น ขึ้นไปสู่โถงนั้น
มีเสาหานอยู่สองด้านของทางเข้า

ภาพจาก http://www.truthnet.org/Ezekiel/11/Ezekiel-40-Messiah-Millennium-Temple.htm
ภาพจาก http://www.truthnet.org/Ezekiel/11/Ezekiel-40-Messiah-Millennium-Temple.htm

 

 แล้วเขาก็นำข้ามายังสถานนมัสการด้านนอก
เสาแต่ละด้านกว้างสิบศอก
ผนังกั้นของแต่ละฟากนั้นกว้างห้าศอก
เขาวัดสถานนมัสการด้านนอกได้ยาวสี่สิบศอก กว้างยี่สิบศอก

จากนั้นก็เข้าไปในสถานนมัสการด้านใน วัดเสาทางเข้า แต่ละต้นกว้างสองศอก
ทางเข้ากว้างหกศอก  ผนังของทางเข้ากว้างเจ็ดศอก
แล้วก็วัดสถานนมัสการด้านในไปจนถึงที่บริสุทธิ์ชั้นนอกกว้างยาวด้านละยี่สิบศอก
เขาบอกข้าว่า “นี่เป็นสถานบริสุทธิ์ที่สุด”