เอเสเคียล 41-2 ตึกสามชั้น

เอเสเคียล 41:5-11

เขาวัดความหนาของผนังของพระวิหารได้หกศอก และวัดห้องระเบียงที่อยูู่รอบพระวิหาร
ห้องแต่ละห้องนั้นกว้างสี่ศอก
ห้องระเบียงมีสามชั้น ชั้นละสามสิบห้อง
รอบผนังพระวิหารมีคานรอบรับห้องระเบียง เพราะไม่ได้สร้างให้ติดกับผนังพระวิหาร
สำหรับห้องระเบียง  ชั้นที่สูงกว่าก็จะกว้างกว่าด้วย
โดยสร้างให้รับกับผนังพระวิหารที่เป็นชั้นขึ้นไป
มีบันไดจากชั้นล่าง ไปยังชั้นกลางถึงชั้นบนสุด

 

ภาพจาก http://ezekiel-temple.narod.ru/ เจ้าของอนุญาตให้ใช้ได้
ภาพจาก http://ezekiel-temple.narod.ru/ เจ้าของอนุญาตให้ใช้ได้

ข้าเห็นพระวิหารมียกพื้นเป็นคานฐานรับห้องระเบียง
วัดยาวหนึ่งไม้วัดหรือหกศอก
ผนังส่วนที่อยู่รอบของระเบียงหนาห้าศอก
มีที่โล่งระหว่างห้องระเบียง
และห้องของปุโรหิตกว้างยี่สิบศอกรอบพระวิหาร
จากที่โล่งมีทางเข้าสู่ห้องระเบียงสองทางคือ
ด้านเหนือและด้านใต้
ผนักที่ยกพื้นต่อกับที่โล่งนั้นหนาห้าศอกโดยรอบ