เอเสเคียล 41-4 เครูบและอินทผลัม

เอเสเคียล 41:15-20

สถานนมัสการชั้นนอก  สถานนมัสการชั้นใน และมุขของลาน
มีธรณีประตูและหน้าต่างแคบ  และเฉลียงรอบทางเข้าทั้งสาม
ตรงข้ามธรณีประตูต่างกรุด้วยไม้ทั้งหมดจากพื้นขึ้นไปถึงหน้าต่าง
และหน้าต่างก็กรุด้วยไม้เช่นกัน
ขึ้นไปถึงช่องว่างเหนือประตู  เข้าไปในสถานนมัสการชั้นในและด้านนอก
บนผนังรอบๆ ทั้งนอกและในมีรูปอยู่
เป็นรูปแกะสลักเครูบและต้นอินทผลัมโดยมีต้นอินทผลัมอยู่ระหว่างเครูบ

ความคิดของAndrew Ben-Manasseh เมื่ออ่านเอเสเคียล
ความคิดของAndrew Ben-Manasseh เมื่ออ่านเอเสเคียล

เครูบทุกตนมีใบหน้าสองใบหน้า
ใบหน้าที่เป็นคนหันไปหาต้นอินทผลัมด้านข้าง
ส่วนใบหน้าที่เป็นสิงห์หนุ่มนั้นหันไปหาต้นอินทผลัมอีกด้าน
มีการแกะสลักรูปนี้รอบ ๆ พระวิหาร
จากพื้นไปจนเหนือประตู  และก็เป็นอย่างนี้ไปตลอด