เอเสเคียล 41-5

เอเสเคียล 41:21-26
ส่วนสถานนมัสการชั้นนอก ก็มีกรอบประตูสี่เหลี่ยม
ซึ่งบานประตูที่อยู่หน้าสถานบริสุทธิ์ที่สุดนั้นก็เป็นแบบเดียวกัน
มีแท่นบูชาทำด้วยไม้ สูงสามศอก กว้างสองศอก ยาวสองศอก
ทั้งมุม ฐานและด้านข้างทำด้วยไม้
เขาบอกข้าว่า “นี่เป็นโต๊ะเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า”
ทั้งสถานนมัสการชั้นนอกและสถานบริสุทธิ์ที่สุดมีประตูบานทบกัน
แต่ละประตูมีบานพับสองบาน

draft
ที่ประตูสถานนมัสการชั้นนอกมีลายแกะสลักเป็นเครูบและต้นอินทผลัม
เหมือนกับที่สลักบนผนัง
มีปะรำไม้อยู่หน้ามุข
ที่ผนังข้างของมุขมีหน้าต่างตีบแคบเข้าไป
มีลวดลายต้นอินผลัมสลักอยู่ทั้งสองด้าน
ห้องระเบียงของพระวิหารก็มีปะรำด้วย