เอเสเคียล 42-1

เอเสเคียล 42:1-9

แล้วเขาก็พาข้ามายังลานชั้นนอกซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ
และนำข้าไปยังห้องต่างๆ ที่อยู่ตรงข้ามลานที่แยกออกมา และตรงข้ามตึกทางเหนือ
ตึกที่มีประตูหันไปทางเหนือนั้นยาวหนึ่งร้อยศอก กว้างห้าสิบศอก
มันหันไปทางกับระยะยี่สิบศอกของลานชั้นใน
และมีระเบียงอยู่ตรงข้ามทางเดินของลานชั้นนอก  ระเบียงหันเข้าหากันสามชั้น
และก่อนจะถึงห้อง มีทางเดินภายในกว้างสิบศอก ยาวหนึ่งร้อยศอก
ประตูห้องเหล่านี้อยู่ทางเหนือ
ห้องชั้นบนของตึกแคบกว่าชั้นล่าง เพราะระเบียงนั้นกินพื้นที่มากกว่าชั้นกลางและชั้นล่างสุด
ตึกนี้มีสามชั้น และไม่มีเสาหานเหมือนอย่างพระวิหาร
ดังนั้น ห้องชั้นบนสุดจึงมีพื้นที่น้อยกว่าชั้นล่างและชั้นกลาง

http://www.feastsofthelord.net/id121.html  เป็นอีกหนึ่งที่ทำโมเดลพระวิหารออกมา
http://www.feastsofthelord.net/id121.html เป็นอีกหนึ่งที่ทำโมเดลพระวิหารออกมา

และยังมีผนังด้านนอกที่อยู่ด้านหน้าของห้องโดยขนานไปกับห้อง
มุ่งไปทางลานชั้นนอก ตรงข้ามกับห้องยาวห้าสิบศอก
ในขณะที่ส่วนตรงข้ามยาวหนึ่งร้อยศอก
ใต้ห้องเหล่านี้เป็นทางเข้าทางตะวันออก ที่เข้ามาจากลานชั้นนอก