เอเสเคียล 42-2 พื้นที่พระวิหาร

เอเสเคียล 42:10-14

ความหนาของผนังลานชั้นนอกทางใต้ก็เช่นกัน
ตรงข้ามลานและตรงข้ามตึก มีห้องหลายห้อง
มีทางเดินอยู่หน้าตึก
เป็นห้องที่คล้ายคลึงกับห้องทางด้านเหนือ
มีความกว้างยาวเท่ากัน
มีทางออก การจัดทางออก ประตูเหมือน ๆ กัน
ประตูห้องทางทิศใต้ ก็มีทางเข้าที่ขนานกับกำแพง เป็น ทางทอดยาวไปทางตะวันออก
เป็นทางเข้าห้องเหล่านั้น

และเขาพูดกับข้าว่า “ห้องทางเหนือและห้องทางใต้ซึ่งอยู่ตรงข้ามลานนั้ เป็นห้องบริสุทธิ์
ซึ่งปุโรหิตผู้ที่มีหน้าที่เข้าเฝ้าพระเจ้าจะรับประทานเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่สุดที่นั่น

และห้องนี้ยังเป็นที่วางเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ที่สุด
ทั้งธัญบูชา และเครื่องบูชาไถ่บาปรวมถึงเครื่องบูชาลบความผิด    เพราะสถานที่นั้นเป็นที่บริสุทธิ์
เมื่อปุโรหิตเข้ามาในสถานที่บริสุทธิ์นี้ เขาจะไม่ออกไปยังลานชั้นนอก
หากยังไม่ถอดเครื่องแต่งกายซึ่งสวมเวลาที่เขาปรนนิบัติพระเจ้า เพราะทั้งหมดนี้บริสุทธิ์
เขาจะสวมเสื้ออื่นก่อนที่จะออกไปยังส่วนที่มีไว้สำหรับประชาชน

p14Compound

เมื่อเขาวัดด้านในของพระวิหารเสร็จ
เขาก็นำข้าออกมาทางประตูที่หันไปทางตะวันออก
และวัดบริเวณพระวิหารโดยรอบ
เขาวัดทางตะวันออกด้วยไม้วัด ได้ห้าร้อยศอก
วัดทางเหนือได้ห้าร้อยศอก
ทางใต้ได้ห้าร้อยศอกเช่นกัน
แล้วเขาก็หันไปทางตะวันตกวัดได้ห้าร้อยศอก
เขาวัดทั้งสี่ด้าน
มีกำแพงล้อมรอบบริเวณพระวิหาร
กว้างห้าร้อยศอก  ยาวห้าร้อยศอก
ถือเป็นส่วนแยกที่บริสุทธิ์จากที่ธรรมดา