เอเสเคียล 43-3 แท่นบูชา

เอเสเคียล 43:12-21

ต่อไปนี้เป็นกฎของพระวิหาร
อาณาเขตรอบยอดเขาทั้งหมด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ดูเถิด.. นี่เป็นกฎของพระวิหาร

นี่เป็นขนาดของแท่นบูชา หน่วยหนึ่งเท่ากับหนึ่งศอก (50 ซม.)กับ หนึ่งฝ่ามือ (8 ซม.)
ฐานของแท่นสูงหนึ่งศอก และกว้างหนึ่งศอก มีริมหนาหนึ่งคืบ (22 ซม.)
จากฐานของแท่น มาถึงคิ้วส่วนล่างสูงสองศอก กว้างหนึ่งศอก
จากคิ้วเล็กถึงคิ้วใหญ่สูงสี่ศอก  กว้างหนึ่งศอก

tanbucha

เตาเผาแท่นบูชาสูงสี่ศอก
จากเตานั้นมีเชิงงอนขึ้นมาทั้งสี่ด้าน
เตาเผาของแท่นบูชาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างยาวสิบสองศอก

ส่วนคิ้วด้านบนเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้างยาวสิบสี่ศอก
มีขอบขึ้นมาหนาครึ่งศอกรอบ ๆ
บันไดของแท่นบูชาหันไปทางตะวันออก

และเขากล่าวกับข้าว่า
“บุตรชายของมนุษย์เอ๋ย
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า นี่เป็นกฎของแท่นบูชา
ในวันที่มันถูกตั้งขึ้นเพื่อถวายเครื่องบูชา
เพื่อประพรมเลือดเหนือมัน
เจ้าจะต้องมอบวัวจากฝูงของสัตว์สำหรับถวายเป็นเครื่องบูชา
แก่ครอบครัวของศาโดกวงศ์วานเลวีซึ่งจะต้องเข้ามาปรนนิบัติเราใกล้ๆ

และเจ้าจะนำเลือดของมันส่วนหนึ่งมาทาที่เชิงงอนทั้งสี่
ของแท่นบูชา  และตามมุมทั้งสี่ของคิ้วบน และรอบ ๆ ริมทั้งสี่ด้าน
ทำเช่นนั้นเป็นการชำระและลบมลทินแท่นบูชา
และเจ้าจะต้องใช้วัวหนุ่มซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
และจะเผามันในที่ซึ่งกำหนดจากบริเวณพระวิหาร นอกสถานศักดิ์สิทธ์