เอเสเคียล 44-3 กฎพระวิหาร

เอเสเคียล 44:15

สำหรับเหล่าปุโรหิตเผ่าเลวี ซึ่งเป็นลูกชายของศาโดก
พวกเขาได้ดูแลสถานศักดิ์สิทธิ์ของเรายามที่คนอิสราเอลหลงทางจากเราไป
พวกเขาจะได้เข้ามาใกล้เพื่อปรนนิบัติเรา
และพวกเขาจะได้ยืนอยู่ต่อหน้าเรา เพื่อถวายไขมันและเลือด
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

พวกเขาจะได้เข้ามาในพระวิหารของเรา และเข้ามาใกล้โต๊ะของเรา
เพื่อปรนนิบัุติเรา และทำตามคำบัญชาของเรา
เมื่อพวกเขาผ่านประตูเข้ามาในสถานชั้นใน พวกเขาจะสวมเสื้อผ้าป่านลินิน
พวกเขาจะไม่สวมเสื้อที่ผสมขนสัตว์
ยามที่พวกเขาปรนนิบัติเราในสถานชั้นในและด้านใน

priests1

เขาจะโพกหัวด้วยผ้าลินิน และมีเสื้อชั้นในรอบเอวทำจากผ้าลินินเช่นกัน
เขาจะไม่คาดตัวเองด้วยสิ่งใดที่ทำให้เกิดเหงื่อ
และเมื่อพวกเขาออกไปยังสถานชั้นนอกเพื่อหาประชาชน
เขาจะถอดเสื้อที่เขาใช้ปรนนิบัติพระเจ้า วางไว้ในห้องบริสุทธิ์
เขาจะสวมเสื้ออื่น
มิฉะนั้นเขาจะนำความบริสุทธิ์ไปยังประชาชนด้วยเสื้อผ้าที่สวมอยู่

(Ezekiel 44:15-27 ESV)