เอเสเคียล 45-2 ตาชั่งที่เที่ยงตรง

เอเสเคียล 45:7-12

“ส่วนเจ้านายทั้งหลายจะมีแผ่นดินทั้งสองด้านของ
พื้นที่บริสุทธิ์ และที่ดินของเมือง
ข้าง ๆ พื้นที่บริสุทธิ์ และที่ดินของเมือง ยาวไปทางทางตะวันตกและตะวันออก
เทียบเท่ากับส่วนที่ยกให้หนึ่งตระกูล
ที่ดินนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาในอิสราเอล
และเจ้านายเหล่านี้จะไม่กดขี่ประชาชนอีกต่อไป
แต่จะยอมให้ประชาชนมีที่ดินเป็นของตนตามตระกูลต่าง ๆ

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
โอ.. เจ้านายแห่งอิสราเอลเอ๋ย  พอแล้ว
เจ้าจงเลิกความรุนแรงและการกดขี่ประชาชนได้แล้ว
จงทำสื่งที่ถูกต้อง ยุติธรรม
หยุดขับไล่ประชากรของเราเสียที
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

Standard Measures

เจ้าจงใช้ตาชั่งที่เที่ยงตรง
เอฟาห์ และบัท  ที่เที่ยงตรง
เอฟาห์ และบัทจะเท่ากัน
บัทนั้นเท่ากับ หนึ่งในสิบของโฮเมอร์
เอฟาห์ก็เท่ากับหนึ่งในสิบของโฮเมอร์เช่นกัน
โฮเมอร์จะต้องเป็นหน่วยวัดมาตรฐาน ในการตวงของแห้ง และของเหลว
1 เชเขลเท่ากับ 20 เกราห์
และ 60 เชเขลเท่ากับ 1 มินา