เอเสเคียล 46-4 เรื่องของมรดก

เอเสเคียล 46:16-18

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า หากเจ้านายได้ให้มรดกแก่ลูกชายของพวกเขา
มันจะเป็นของลูกชายเหล่านั้น   เท่ากับพวกเขาได้ครอบครองส่วนมรดกของเขาไป

teedin

แต่หากเขาได้เอาบางส่วนของมรดกไปมอบให้เป็นของขวัญแก่คนรับใช้
มันก็จะเป็นของคนรับใช้นั้น จนถึงปีแห่งความเป็นอิสระ
ทรัพย์สินเหล่านั้นจะกลับมาเป็นของเจ้านาย
มีแต่ลูกชายเท่านั้น ที่มีสิทธิในมรดกเหล่านั้นจริง ๆ

และเจ้านายจะถือเอาสมบัติของประชาชนมาเป็นมรดกไม่ได้
จะไล่พวกเขาออกไปจากผืนดินของพวกเขาไม่ได้
เขาจะมอบมรดกให้กับลูกได้ก็จากทรัพย์สินของเขาเท่านั้น
เพื่อว่า ประชาชนทั้งหลายจะไม่ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตน