เอเสเคียล 47-1 แม่น้ำจากพระวิหาร

เอเสเคียล 47:1-6

แล้วเขานำข้ากลับมายังประตูพระวิหาร
และดูเถิด มีน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตู ไปทางตะวันออก
(พระวิหารนั้นหันหน้าไปทางตะวันออก)
นำได้ไหลจากด้านใต้ของพระวิหาร ทางใต้ของแท่นบูชา
แล้วเขาก็นำข้าออกมาทางประตูเหนือ
และนำข้าอ้อมไปยังประตูชั้นนอกซึ่งหันไปทางตะวันออก
และดูเถิด .. น้ำก็ไหลออกมาจากด้านใต้

ezekielriver-1

เราเดินไปทางตะวันออกพร้อมกับสายวัดในมือของเขา
เขาวัดได้หนึ่งพันศอก และเขาก็พาข้าลุยน้ำไปน้ำลึกเท่าตาตุ่ม
เขาวัดต่อไปอีกหนึ่งพันศอก แล้วพาข้าลุยน้ำไป น้ำลึกเท่าเข่า
เขาวัดต่อไปอีกหนึ่งพันศอก แล้วพาข้าลุยน้ำไป น้ำลึกเท่าเอว
เขาวัดต่อไปอีกหนึ่งพันศอก  คราวนี้กลายเป็นแม่น้ำที่เดินผ่านไปไม่ได้
เพราะน้ำสูงขึ้น  ลึกพอที่จะว่ายไปได้ แต่ไม่สามารถลุยไปได้
เขาถามข้าว่า “ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย เจ้าเห็นสิ่งนี้ไหม?”