เอเสเคียล 47-2 แม่น้ำจากพระวิหาร

เอเสเคียล 47:6-12

แล้วเขานำข้ากลับมายังริมฝั่งแม่น้ำ
ขณะที่ข้ากลับไป ข้าก็เห็นต้นไม้ริมฝั่งทั้งสองข้างมากมาย
และเขากล่าวแก่ข้าว่า

แม่น้ำสายนี้ ไหลไปยังแผ่นดินทางตะวันออก และ
ออกทะเลที่อาราบาห์
เมื่อน้ำไหลถึงทะเล  น้ำก็จะกลายเป็นน้ำจืด
ไม่ว่าแม่น้ำจะไหลไปทางไหน
ก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตที่ว่ายอยู่นั้นมีชีวิต
และจะมีปลามากมาย

eze_47_med
เพราะที่น้ำไปยังที่ต่าง ๆ นั้น ก็เพื่อให้น้ำเค็มกลายเป็นน้ำจืด
เพื่อว่า ทุกอย่างจะมีชีวิตไม่ว่าแม่น้ำนี้จะไปทางไหน
ชาวประมงจะยืนอยู่ข้างทะเล
จากเอนเกดีไปยังเอนเอกลาอิมก็จะกลายเป็นพื้นที่ตากอวน
จะมีปลาหลายชนิดเหมือนอย่างปลาในทะเลใหญ่(เมดิเตอร์เรเนียน)

แต่ตามหนองบึงต่างๆ น้ำจะไม่กลายเป็นน้ำจืด
เพื่อว่าจะได้มีเกลืออยู่บ้าง

บนฝั่งของแม่น้ำทั้งสองด้าน
ก็จะมีต้นไม้ผลเพื่อเป็นอาหาร
ใบของมันจะไม่แห้งเหี่ยวไป ผลก็จะไม่ร้าง
แต่จะออกผลสดใหม่ทุกๆ เดือน
เพราะน้ำที่ไหลออกมาจากสถานนมัสการนั้น
ผลที่ได้จะเป็นอาหาร ใบของมันจะใช้รักษาโรค