เอเสเคียล 47-3 มรดกที่ดิน

เอเสเคียล 47:13-23

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“นี่เป็นขอบเขตที่เจ้าจะแบ่งที่ดินมรดกให้กับชนทั้งสิบสองเผ่าแห่งอิสราเอล
เผ่าของโยเซฟจะได้รับสองส่วน
และเจ้าจะต้องแบ่งมันให้เท่า ๆ กันตามที่เราได้สัญญาไว้กับบรรพบุรุษของเจ้า
แผ่นดินนี้จะเป็นมรดกตกทอดต่อ ๆ กันไป

ขอบเขตของแผ่นดินจะเป็นเช่นนี้
ทางภาคเหนือ จากทะเลใหญ่ มาทางเฮทโลน ผ่านเลโบฮามัท
ไปยังเซดัด เบโรธาห์ และสิบราอิม (ซึ่งอยู่ระหว่างดามัสกัสและฮามัท)
ไปไกลจนถึง ฮาซาร์_ฮัททิโคน  ซึ่งอยู่ชายแดนของเฮารัน
ดังนั้น อาณาเขตจะเริ่มจากทะเลไปถึง ฮาซาร์_ เอนัน
ไปตามพรมแดนด้านเหนือของดามัสกัส พร้อมกับด้านเหนือของฮามัท
นีคือเขตแดนทางเหนือ

ez47promisedlandL

ทางตะวันออก เขตแดนเริ่มจากเฮารานไปยังดามัสกัส
ไปตามแม่น้ำจอร์แดน ระหว่างกิเลอาดและแผ่นดินอิสราเอล
ไปถึงทะเลทางตะวันออก ไปจนถึงทามาร์
นี่เป็นเขตแดนทางตะวันออก

ทางใต้  เขตแดนเริ่มจากทามาร์ไปจนถึงแหล่งน้ำมาริบาห์_คาเดช
จากที่นั่นไปตามลำน้ำของอียิปต์ไปถึงทะเลใหญ่
นี่เป็นเขตแดนทางใต้

ทางตะวันตก จากทะเลใหญ่ไปจนถึง จุดที่ตรงกันข้ามกับเลโบฮามัท
นี่เป็นเขตแดนทางตะวันตก

ดังนั้น เจ้าจะแบ่งที่ดินให้กับพวกเจ้าตามเผ่าของอิสราเอล
เจ้าจะปันส่วนเพื่อให้เป็นมรดกตกทอดสำหรับพวกเจ้า
ส่วนชาวต่างชาติที่มาอาศัยท่ามกลางเจ้า และมีลูกหลานอยู่ท่ามกลางเจ้า
เจ้าจะต้องถือว่าเขาเป็นดั่งลูกหลานอิสราเอลเช่นกัน
พวกเขาจะได้รับที่ดินมรดกตกทอดร่วมกับเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอล
ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในเผ่าใดก็ตาม  เจ้าจงแบ่งมรดกให้เขาด้วย
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ