เอเสเคียล 48-1 เขตเจ็ดเผ่า

เอเสเคียล 48:1-7

ต่อไปนี้เป็นชื่อของเผ่า โดยเริ่มต้นจากทางเหนือสุด
ข้าง ๆ ทางเฮทโลน ถึงเลโบ-ฮามัท ไกลไปจนดึง ฮาเซอร์เลโน
(ส่วนนี้อยู่ทางเหนือของดามัสกัสติดเมืองฮามัท)
และต่อยาวจากตะวันออกไปยังตะวันตกเป็นส่วนของดาน หนึ่งส่วน
ติดเขตแดนของดาน  จากตะวันออกไปยังตะวันตกเป็นของอาเชอร์ หนึ่งส่วน
ติดเขตแดนของอาเชอร์ จากตะวันออกไปยังตะวันตก เป็นของนัฟทาลี หนึ่งส่วน
ติดเขตแดนของนัฟทาลี จากตะวันออกไปยังตะวันตก เป็นของมนัสเสห์ หนึ่งส่วน
ติดเขตแดน ของมนัสเสห์ จากตะวันออกไปยังตะวันตก เป็นของเอฟราอิม หนึ่งส่วน

khet

ติดเขตแดนของเอฟราอิม จากตะวันออกไปยังตะวันตก เป็นของรูเบนหนึ่งส่วน
ติดเขตแดนของรูเบนจากตะวันออกไปยังตะวันตก เป็นของยูดาห์หนึ่งส่วน

(Ezekiel  ESV)