เอเสเคียล 48-2 เขตของปุโรหิต

เอเสเคียล 48:8-14

ติดกับเขตแดนของยูดาห์ จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
จะมีส่วนที่เจ้าจะต้องกันเอาไว้ กว้าง 25000 ศอก ยาว เท่ากับ
ส่วนของเผ่าต่าง ๆ  จากทิศตะวันออกไปยังตะวันตก โดยมีสถานนมัสการอยู่ตรงกลาง
ส่วนที่เจ้าจะกันเอาไว้เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จะยาว 25,000 ศอก   กว้าง 20,000 ศอก

นี่จะเป็นเขตของส่วนที่บริสุทธิ์
ปุโรหิตจะมีเขต 25,000 ศอกทางตอนเหนือ และ กว้างทางตะวันตก 10,000 ศอก
ความกว้างทางตะวันออก 10,000 ศอก
ทางใต้ยาว 25,000 ศอก โดยมีสถานนมัสการขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตรงกลาง

ส่วนนี้จะเป็นของปุโรหิตบริสุทธิ์ คือบุตรชายของศาโดก
พวกเขารักษาคำบัญชาของเรา
ไม่หลงระเริงไปตามใจคนอิสราเอลเหมือนอย่างที่เลวีได้ทำ
และส่วนพิเศษนี้จะเป็นของพวกเขาจากส่วนที่บริสุทธิ์ของแผ่นดิน
โดยติดกับเขตของคนเลวี

และข้างๆ เขตแดนของปุโรหิตนั้น เลวีจะได้ส่วนหนึ่ง
ยาว 25,000 ศอก  และกว้าง 10,000 ศอก
ความยาวทั้งหมดจะเป็น 25,000 ศอก และกว้าง 20,000 ศอก
จะไม่มีการขายที่ดิน หรือแลกเปลี่ยนที่ดินเหล่านี้
และเขาจะต้องไม่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ของที่ดินซึ่งพระเจ้าทรงเลือกให้นี้
เพราะเป็นส่วนบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า