เอเสเคียล 48-5 ประตูเมือง

เอเสเคียล 48:30-35

นี่จะเป็นทางออกของเมือง
ทางเหนือวัดได้ 4,500  ศอก มีประตูสามประตู
คือประตูรูเบน  ประตูยูดาห์ และประตูเลวี

nakon

ประตูเมืองมีชื่อตามเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอล
ด้านตะวันออก วัดได้ 4,500 ศอก มีสามประตู
คือประตูโยเซฟ ประตูเบนยามิน และประตูดาน

ทางด้านใต้วัดได้ 4,500 ศอก  มีสามประตู
ประตูสิเมโอน  ประตูอิสสาคาร์ และประตูเศบูลุน

ทางตะวันตกยาว 4,500 ศอก  มีสามประตู
คือประตูกาด  ประตูอาเชอร์ และประตูนัฟทาลี
วัดรอบเมืองนั้นได้ 18,000 ศอก
ตั้งแต่นี้ไป เมืองนั้นมือชื่อว่า พระเจ้าประทับอยู่ที่นั่น