เอเสเคียล 34-4 คำสัญญาสันติสุข

เอเสเคียล 34:25-31

เราจะทำพันธสัญญาแห่งสันติสุขกับพวกเขา
และจะไล่สัตว์ร้ายออกไปจากแผ่นดิน
เพื่อว่า พวกเขาจะได้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในถิ่นกันดาร
และสามารถนอนในป่าได้อย่างปลอดภัย
เราจะทำให้พวกเขาและสถานที่รอบ ๆ เนินเขาของเราเป็นพระพร

และเราจะส่งฝนลงมาตามฤดูของมัน  จะเป็นฝนแห่งพระพร
ต้นไม้ในทุ่งก็จะออกผลของมัน
แผ่นดินจะเกิดพืชพันธ์ต่างๆ และจะมีความปลอดภัยในแผ่นดินของเขา
และพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
เมื่อเราทำลายแอกบนบ่าของพวกเขา

และจะกู้พวกเขาจากมือของคนที่จับเขาไปเป็นทาส
พวกเขาจะไม่เป็นเหยื่อของบรรดาประชาชาติต่อไป
สัตว์ร้ายบนแผ่นดินก็จะไม่เขมือบพวกเขาอีกต่อไป
พวกเขาจะอยู่อย่างปลอดภัย
ไม่มีใครสักคนที่ต้องกลัว
เราจะให้พวกเขามือแผ่นดินทำการเกษตรเพื่อว่า
พวกเขาจะไม่ต้องหิวโหยอีกต่อไป
จะไม่ต้องถูกประชาชาติทั้งหลายดูหมิ่นเยาะเย้ยอีกต่อไป

ไร่มะม่วงทางเหนือของกาลิลี ถ่ายภาพโดย פואד מועדי  /http://commons.wikimedia.org/wiki/
ไร่มะม่วงทางเหนือของกาลิลี ถ่ายภาพโดย פואד מועדי /http://commons.wikimedia.org/wiki/

และพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงอยู่กับพวกเขา
และพวกเขา คือวงศ์วานอิสราเอลจะเป็นคนของเรา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
และเจ้าจะเป็นคนเลี้ยงแกะของเรา
แกะที่เป็นมนุษย์บนผืนหญ้าของเรา
และเราคือพระเจ้าของเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ