โฮเชยา 11

โฮเชยา 11

เมื่ออิสราเอลยังเด็ก  เรารักเขา  และเราได้เรียกลูกชายของเราออกมาจากอียิปต์   แต่ยิ่งเราเรียกเขามากเท่าไร  เขาก็ยิ่งออกห่างเรามากเท่านั้น    พวกเขาเฝ้าแต่กราบไหว้จ้าวบาอัล และเผาเครื่องบูชาให้กับรูปปั้นต่าง ๆ   ไม่หยุดหย่อน  ดูซิ  พระเจ้าทรงโกรธพวกเขา แต่ยังทรงคิดถึงวันในอดีตที่พระองค์ทรงนำเขาออกมาจากการเป็นทาส  พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกเขาแค่ว่าเป็นคนของพระองค์  แต่ทรงเรียกเขาว่าเป็นลูกของพระองค์

เราเองแหละ  ที่เป็นคนสอนให้เอฟราอิมเดิน  เราอุ้มเขา แต่เขาไม่รู้ว่า เราเป็นผู้รักษาเขา พวกเราเป็นเหมือนอิสราเอลไหม?? พระเจ้าทรงดีต่อเรา ประทานสิ่งดีให้มากมาย  แต่ไม่รู้ตัวว่า เกิดจากพระเจ้า นึกว่าเป็นความสามารถของตนเอง พระองค์ทรงสอนหนทางดี ๆ แก่เขา แต่เขาไม่สนใจ


เรานำเขาไปด้วยสายใยแห่งน้ำใจ  ด้วยสายแห่งความรัก   เราเป็นผู้ที่ช่วยทำให้แอกที่ขากรรไกรของพวกเขาบรรเทาลง  และเราโน้มตัวลง เลี้ยงดูเขา ตอนนี้ ดูเหมือนพระเจ้ากำลังนำเขาไปด้วยสายใย และสายแห่งรัก  เหมือนกำลังพาสัตว์เลี้ยงไปหาอาหารและน้ำ

เขาจะไม่กลับไปยังแผ่นดินอียิปต์  แต่อัสซีเรียจะเป็นผู้ปกครองเขา   เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมกลับมาหาเรา พวกเขายังไม่สนใจคำของพระเจ้า แม้กระทั่งเมื่อไปอยู่เมืองอื่น

ดาบจะเข้ามาโจมตีเมืองของเขา  กลืนกินดาลประตูเมือง  และล้างผลาญพวกเขา เพราะเขาต่างวางแผนปรึกษากันเอง

คนของเรามีแนวโน้มที่จะหันไปจากเรา แม้ว่าปากของเขาจะร้องหาพระเจ้าสูงสุด แต่พระเจ้าจะไม่ทรงยกเขาขึ้นแน่นอน

โอ เอฟราอิม แล้วเราจะล้มเลิกตัดขาดเจ้าไปได้อย่างไร  ? โออิสราเอล เราจะยื่นเจ้าให้พวกเขาได้อย่างไร?  เราจะทำให้เจ้าเหมือนเมืองอัดมาห์ได้อย่างไร?  เราจะทำกับเจ้าย่างเศโบยิมได้อย่างไร? พระเจ้าทรงรักคนของพระองค์มากเหลือเกิน  แม้ว่าเขาทำร้ายน้ำพระทัยของพระองค์ไม่หยุดหย่อน   ความสัมพันธ์ของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์นั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเข้มงวด เหมือนทหาร  แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง

ใจของเราก็ร้อนกระวนกระวายข้างใน  ความสงสารของเราก็มากขึ้น ใจเราอ่อนลง   เราจะไม่ทำตามความโกรธเป็นไฟของเรา  เราจะไม่ทำลายเอฟราอิม  เพราะว่า เราเป็นพระเจ้าและมิใช่มนุษย์   เราเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางพวกเจ้า   เราจะไม่มาหาเจ้าในความโกรธ   พระเจ้าทรงบอกพระองค์เองว่า พระองค์จะไม่ทรงมาหาเขาในความโกรธ  เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น พวกเขาจะไม่เหลือแม้ซาก…

พวกเขาจะตามหาพระเจ้า  พระองค์จะทรงเปล่งเสียงดั่งสิงโต   และเมื่อพระองค์ทรงคำราม  ลูก ของพระองค์ตัวสั่นมาจากตะวันตก   พวกเขาจะกลับมาตัวสั่นเหมือนนก จากอียิปต์  เป็นเหมือนนกพิราบจากอัสซีเรีย  และเราจะกลับไปหาเขาที่บ้าน  พระเจ้าตรัสดังนั้น  ภาพนี้อธิบายเหตุการณ์วันที่พวกเขาจะกลับมาจากการเป็นเชลย

เอฟราอิมได้ล้อมรอบเราไว้ด้วยคำโกหก   วงศ์วานอิสราเอลก็ด้วยคำหลอกลวง   แต่ยูดาห์ยังเดินกับพระเจ้า  และซื่อสัตย์ต่อองค์ผู้บริสุทธิ์องค์เดียว